Wijzigingen in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden vanaf 1 juni 2018

OVERZICHT
30.03.2018

We willen u op de hoogte brengen van enkele wijzigingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van BCC Corporate (hierna 'AG') en de vergoedingen die van toepassing zijn op uw kaartprogramma. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en betaaldiensten.

 

Wijzigingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden


Eind 2015 nam de Europese Unie de tweede Richtlijn Betalingsdiensten (PSD2) aan, dewelke van kracht ging op 13 januari 2018. Deze regelgeving zorgt ervoor dat girale betalingen binnen Europa eenvoudiger, veiliger en transparanter worden.


Als uw partner voor het beheer van zakenreizen beschouwt BCC Corporate veiligheid en transparantie als topprioriteiten. Aangezien de wijzigingen ook voor onze producten gelden, hebben wij onze AG bijgewerkt, zodat ze voldoen aan de nieuwe regelgeving. De omzetting van de PSD2 in de Belgische wetgeving werd nog niet bekendgemaakt, maar we hebben wel al rekening gehouden met de regelgeving op Europees niveau.
U vindt de wijzigingen op het volgende adres: www.bcc-corporate.be/nl/psd2 . U kan de documenten ook downloaden van www.bcc-corporate.be/nl/documenten .

 

Regelgeving op het gebied van gegevensbescherming

Tevens hebben we ook evaluaties doorgevoerd op basis van de General Data Protection Regulation ('GDPR' of Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de Europese Unie, die van kracht gaat op 25 mei 2018. We hebben onze AG bijgewerkt in het licht van de GDPR om te blijven garanderen dat de privacy van onze klanten op ieder ogenblik wordt gerespecteerd.

 

Herziene vergoedingen voor specifieke verzoeken vanaf 1 juni 2018

We hebben onze prijstabel voor BCC-producten herzien, meer bepaald het bedrag voor een aantal facultatieve kosten. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de jaarlijkse kaartbijdrage. Meer informatie over deze aangepaste vergoedingen vindt u op www.bcc-corporate.be/nl/documenten . We raden u aan om u in te schrijven voor MyWebReporting om uw uitgavenstaten online aan te vragen in plaats van de papieren versie.