Wijzigingen in de algemene voorwaarden BCC Corporate

Wijzigingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden 

Titel

Wijzigingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Eind 2015 nam de Europese Unie de tweede Richtlijn Betalingsdiensten (PSD2) aan, dewelke van kracht ging op 13 januari 2018. Deze regelgeving zorgt ervoor dat girale betalingen binnen Europa eenvoudiger, veiliger en transparanter worden.


Als uw partner voor het beheer van zakenreizen beschouwt BCC Corporate veiligheid en transparantie als topprioriteiten. Aangezien de wijzigingen ook voor onze producten gelden, hebben wij onze AG bijgewerkt, zodat ze voldoen aan de nieuwe regelgeving. De omzetting van de PSD2 in de Belgische wetgeving werd nog niet bekendgemaakt, maar we hebben wel al rekening gehouden met de regelgeving op Europees niveau.


Regelgeving op het gebied van gegevensbescherming

Tevens hebben we ook evaluaties doorgevoerd op basis van de General Data Protection Regulation ('GDPR' of Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de Europese Unie, die van kracht gaat op 25 mei 2018. We hebben onze AG bijgewerkt in het licht van de GDPR om te blijven garanderen dat de privacy van onze klanten op ieder ogenblik wordt gerespecteerd.